All Rights Reserved

All Rights Reserved

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie części lub całości wzorów ubiorów, informacji, zdjęć, grafik i innych materiałów zawartych na stronie www.vicher.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez pisemnej zgody autora/ właścicieli strony jest zabronione. Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie osoby reprodukujące tę stronę bądź umieszczone wzory ubiorów tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i pisemnej zgody autora/ właścicieli strony podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.